Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Osnovni podaci

adresa:
Jordanovac 110, Zagreb 10001, pp 169
telefon:
+ 385 1 235 4222
e-pošta:
dekan@ffdi.hr
adesantolo@ffdi.hr
web sjedište:
http://www.ffdi.hr

Informacije

Filozofski fakultet Družbe IsusoveFakultet filozofije i religijskih znanosti (staro ime: Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu) nastavlja isusovačku tradiciju u poučavanju filozofije koja je započela 6. studenog 1662. godine uspostavom Filozofskog studija na Zagrebačkom Kolegiju koji je kasnije postao kolijevkom Zagrebačkog Sveučilišta. Taj je rad prestao ukinućem isusovačkog reda 1773. godine. Novija povijest isusovačke filozofske tradicije u nas počinje osnivanjem Filozofskog instituta 1937. godine s trogodišnjim studijem filozofije, koji je onda na crkvenim filozofskim fakultetima vodio do stupnja licencijata iz filozofije. Djelatnost tog Instituta nije se prekidala sve do danas.

Kad je dana 31. srpnja godine 1989. Kongregacija za katolički odgoj (Kongregacija za sjemeništa i učilišta) pri Svetoj stolici svojim Dekretom br. 365/87/18 naš Filozofski studij podigla na razinu Filozofskog fakulteta, dala mu je pravo podjeljivanja akademskih stupnjeva: bakalaureata (diplome), licencijata (magisterija) i doktorata iz filozofije. Na temelju članka 103. i članka 104. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Republike Hrvatske Ministarstvo znanosti je rješenjem od 7. listopada 1992. godine naš Filozofski fakultet upisalo u Registar znanstvenoistraživačkih organizacija i jedinica kao znanstvenoistraživačku organizaciju u znanstvenom području filozofija - pod registarskim brojem 199.

Od početka akademske godine 1993/94. Fakultet omogućuje jednopredmetni (studij religijske kulture) odnosno dvopredmetni studij i to: smjer A - studij filozofije i smjer B - studij religijske kulture. Taj studij traje četiri godine (8 semestara) i osposobljuje studenta za zvanje profesora filozofije i religijske kulture na srednjim školama, a prikladan je posebno za one studente koji ne namjeravaju studirati teologiju.

U prosincu 2015. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu na 5. sjednici 347. akademske godine donio je odluku o uključenju Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u sastav Sveučilišta u Zagrebu.