Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Doktorirao p. Alan Modrić na Papinskom sveučilištu Gregoriana

Svijet je naša kuća. Gdjegod je potreba ili gdje je naše služenje potrebnije, tu je naša kuća.

Jeronimo Nadal sj

Alan Modrić

Dana 16. svibnja 2017. je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, doktorsku disertaciju s uspjehom obranio isusovac, pater Alan Modrić.

Disertacija, pod naslovom «Interakcija između redovite vlastite vlasti dijecezanskih biskupâ (kan. 381 §1) i redovite vlastite vlasti Rimskoga Prvosvećenika (kann. 331; 333 §§1-2), u svijetlu Enciklike Ut unum sint (br. 94-95)», strukturirana u pet poglavlja, bavi se interakcijom između vlasti dijecezanskih biskupa i Pape, povezujući kan. 381 §1, koji govori o vlasti dijecezanskog biskupa u povjerenoj mu biskupiji, s kann. 331 i 333 §§1-2, koji se odnose na vlast Rimskoga Prvosvećenika, uzimajući u obzir također i kan. 334, u kojem se govori o nužnosti suradnje dijecezanskih biskupa s Rimskim Prvosvećenikom, u obavljanju njegove službe.

Polazeći od činjenice povezanosti i interakcije vlasti dijecezanskih biskupâ i Pape u partikularnim crkvama (kann. 381 §1 i 333 §1), te takvog odnosa u općoj Crkvi (kan. 333 §2), kao i od činjenice potrebe Rimskoga Prvosvećenika da mu u obavljanju njegove službe pomažu biskupi na različite načine (kan. 334), doktorski rad odgovara na pitanje da li i na koji način vlast i teološko-pravni položaj dijecezanskih biskupa, u njihovom odnosu s Rimskim Prvosvećenikom, može biti temelj na kojem je moguće pronaći nove forme obavljanja Petrove službe, u svijetlu zahtjeva za strukturiranjem takvih formi, koje je uputio papa Ivan Pavao II., svim kršćanskim konfesijama u Enciklici Ut unum sint.Alan Modrić

Pater Alan Modrić rođen je 14. veljače 1975. godine u Zagrebu. Ulazi u Družbu Isusovu 2001. godine, a redovničke zavjete polaže 2003. godine. Dodiplomski studij filozofije završava 2005. godine u Zagrebu, a studij teologije 2010. godine na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Za svećenika je zaređen 31. srpnja 2010. godine u Zagrebu, nakon čega upisuje poslijediplomski studij iz kanonskoga prava na Gregorijani u Rimu. Godine 2013. postiže titulu magistra kanonskog prava (licencijat), te odmah upisuje i doktorski studij koji je danas uspješno priveo kraju.

Odlukom p. Generala, novopečeni doktor Modrić ostat će u Rimu, gdje će nastaviti svoju službu kao profesor PU na Gregorijani.

Patru Modriću čestitamo na postignutom uspjehu te mu u njegovu budućem znanstvenom zalaganju želimo obilje Božjega blagoslova te časno služenje Božjemu narodu.

Proslijedi