Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Doktorska diploma p. Anđelka Jurića na omotu Leksikona Konjičana

Isusovci su uvijek bili i uvijek jesu posvuda u Crkvi; i na najtežim i najistaknutijim terenima, na raskršćima ideologija, na prvim crtama bojišnice u društvenim sukobima, tamo gdje je oduvijek bilo i još uvijek ima sukoba između gorućih ljudskih potreba i vječne poruke Evanđelja.

papa Pavao VI. okupljenim isusovcima 32. GK (1974. god.)

Obavijesti FFRZ-a

U Konjicu (BiH), 31. siječnja 2017., organizirana je promocija upravo tiskanog „Biografskog leksikona fakultetski obrazovanih Konjičana“ (tom prvi: magistri i doktori znanosti). Na omotu leksikona je doktorska diploma hrvatskog isusovca p. Anđelka Jurića SJ (Konjic, 1891. - Opatija, 1981.). Doktorsku diplomu iz germanistike p. A. Jurić stekao je 31. ožujka 1918. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču. Diploma se čuva u Arhivu Hrvatske pokrajine Družbe Isusove u Zagrebu. Njene dimenzije su impozantne: 65,5 x 49,5 cm. Na zamolbu autora leksikona, diplomu je skenirao za tisak ravnatelj arhiva p. Valentin Miklobušec SJ.

 

Autori „Biografskog leksikona fakultetski obrazovanih Konjičana“ su prof. dr. sc. Jusuf Mulić, bivši rektor Univerziteta u Sarajevu, i primarius dr. Sulejman Mulić. U tom leksikonu, među 67 magistara znanosti i 87 doktora znanosti, od kojih je i jedan biskup (P. Sudar) te brojni svećenici i redovnici,  nalaze se i sljedeći isusovci: p. Pero Mijić-Barišić SJ, p. Jure Vranjić SJ i p. Pero Vidović SJ. Sva trojca su zavičajno, kao i p. Anđeko Jurić SJ, s područja općine Konjic.

Proslijedi