Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Doktorska diploma p. Anđelka Jurića na omotu Leksikona Konjičana

Biti isusovac danas znači, premda grešnik, ipak biti pozvan biti Isusov drug, kao što je to bio sveti Ignacije.

iz 2. dekreta 32. Generalne Kongregacije

Obavijesti FFRZ-a

U Konjicu (BiH), 31. siječnja 2017., organizirana je promocija upravo tiskanog „Biografskog leksikona fakultetski obrazovanih Konjičana“ (tom prvi: magistri i doktori znanosti). Na omotu leksikona je doktorska diploma hrvatskog isusovca p. Anđelka Jurića SJ (Konjic, 1891. - Opatija, 1981.). Doktorsku diplomu iz germanistike p. A. Jurić stekao je 31. ožujka 1918. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču. Diploma se čuva u Arhivu Hrvatske pokrajine Družbe Isusove u Zagrebu. Njene dimenzije su impozantne: 65,5 x 49,5 cm. Na zamolbu autora leksikona, diplomu je skenirao za tisak ravnatelj arhiva p. Valentin Miklobušec SJ.

 

Autori „Biografskog leksikona fakultetski obrazovanih Konjičana“ su prof. dr. sc. Jusuf Mulić, bivši rektor Univerziteta u Sarajevu, i primarius dr. Sulejman Mulić. U tom leksikonu, među 67 magistara znanosti i 87 doktora znanosti, od kojih je i jedan biskup (P. Sudar) te brojni svećenici i redovnici,  nalaze se i sljedeći isusovci: p. Pero Mijić-Barišić SJ, p. Jure Vranjić SJ i p. Pero Vidović SJ. Sva trojca su zavičajno, kao i p. Anđeko Jurić SJ, s područja općine Konjic.

Proslijedi