Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Nova zajednica u Hrvatskoj pokrajini Družbe Isusove

...vi možete doprijeti do onih fizičkih i duhovnih područja kamo drugi ne stižu ili im to teže uspijeva.

iz govora Benedikta XVI isusovcima (21. veljače 2008.)

Obavijesti FFRZ-a

Na jugu u mladoj republici koja je svoju neovisnost stekla nedavno počela je sa svojim radom nova isusovačka zajednica.

U Prizrenu, Kosovo, od 2005. djeluje srednja škola Loyola Gymnasium pod vodstvom njemačkiog isusovca p. Walter Happela. A od 1.7.2016. službeno je ustanovljena isusovačka zajednica. Osim što je mlada, ova zajednica ima i međunarodni karakter, njeni članovi su dva isusovca njemačke i dva hrvatske provincije tj. po jedan skolastik i jedan pater iz svake provincije. Poimence to su: pp. Axel Boedefeld i Shtjefen Dodes, te skolastici Moritz Kuhlman i Tomislav Vujeva.

Kako je postojeća struktura škole i internata za đake prethodila zajednici tako se i samo djelovanje usredotočuje dobrim dijelom na pastoral i brigu oko učenika i škole. Tako je p. Boedefeld , koji je ujedno poglavar zajednice, preuzeo vodstvo gimnazije kao ravnatelj, i izvršni direktor „Association Loyola Gymnazium“, kako je službeni naziv skupa gimnazije, osnovne škole i internata, što je do tada vodio p. Happel. P. Dodes u školi predaje etiku, koja je po prvi put uvedena ove akademske godine u nastavni program. Uz profesorski posao djeluje i kao savjetnik u školi te je na raspolaganju učenicima i zaposlenicima škole, ali i kao duhovnik malobrojnim katolicima. Skolastici su uključeni u život škole na različite načine. Obojica vode novo započeti projekt koji nastoji zbližiti Rome i Albance, posebno preko više grupa učenika koje aktivno oblikuju sam projekt kako bi stvorili prostor susreta i dijaloga, uz to sk. Kuhlman stvara kontakte prema različitim organizacijama koje se bave sličnim radom, a sk. Vujeva djeluje u internatu sa grupom učenika organizirajući radionice i slobodno vrijeme nekoliko dana u tjednu.

Kako su većina Kosovara muslimani, pastoral poprima različite oblike i često zahtjeva kreativnost u djelovanju i komunikaciji s ljudima, koji drugdje ne bi bili potrebni. Cilj ove zajednice je kroz svoje poslanje i djelovanje pomoći u oblikovanju mladeži Kosova za suživot i prihvaćanje različitosti u demokratskom sustavu koji dijeli vrijednosti europskog civilizacijskog kruga, koji je duboko prožet kršćanskim duhom, pritom čuvajući svoju specifičnost. Također je cilj što prisniji kontakt sa domaćom Crkvom na Kosovu, iako mala ona je živa i ponosna. Taj kontakt se ostvaruje kroz Duhovne Vježbe, različite oblike suradnje s mjesnim klerom i brigu oko duhovnog dobra albanskih katolika uopće.

Zajednica je mlada i u početku što znači također u osmišljavanju ili kako bi sv. Ignacije rekao u razlučivanju svog života i djelovanja u samom Kosovu, kako s postojećim djelima tako i s onima koji su u začetku, stoga je svaka molitva dobro došla kao pomoć na tom putu ka ostvarenju veće slave Božje.

sk. Tomislav Vujeva SJ

Proslijedi