Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Završetak 36. Generalne kongregacije

Isusovci su uvijek bili i uvijek jesu posvuda u Crkvi; i na najtežim i najistaknutijim terenima, na raskršćima ideologija, na prvim crtama bojišnice u društvenim sukobima, tamo gdje je oduvijek bilo i još uvijek ima sukoba između gorućih ljudskih potreba i vječne poruke Evanđelja.

papa Pavao VI. okupljenim isusovcima 32. GK (1974. god.)

U subotu 12. studenoga članovi 36. Generalne kongregacije slavit će misu zahvalnicu u crkvi sv. Ignacija u Rimu.

Delegati će se skupiti na sveučilištu Gregorijana na proslavi, jer isti je dan 69. rođendan p. Generala. To naslućuje da je generalna kongregacija pri završetku. Međutim, formalno, generalna kongregacija još nije odredila svoj završetak. Delegati moraju glasovati da bi službeno završili kongregaciju. Nakon što budu glasovali, premjestit će se u kapelicu sv. Franje Borgije, u generalnoj kuriji, gdje će otpjevati "Te Deum" u znak zahvalnosti Bogu za obavljeni posao na 36. Generalnoj kongregaciji.

Proslijedi