Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Što ovih dana rade članovi Kongregacije?

Isusovci su uvijek bili i uvijek jesu posvuda u Crkvi; i na najtežim i najistaknutijim terenima, na raskršćima ideologija, na prvim crtama bojišnice u društvenim sukobima, tamo gdje je oduvijek bilo i još uvijek ima sukoba između gorućih ljudskih potreba i vječne poruke Evanđelja.

papa Pavao VI. okupljenim isusovcima 32. GK (1974. god.)

Za nekoliko dana, članovi 36. Generalne kongregacije izabrat će novog vrhovnog poglavara Družbe Isusove - Generala. Od ovog trenutka, rad se odvija u dva smjera (vremena). Prije svega, vrijeme za informacije o trenutnoj situaciji Družbe u svijetu. Elektori su dobili izvješće komisije koja je radila prije početka plenarne sjednice i skicirala okvir koji je označen latinskom izrekom De Statu Societatis (O stanju Družbe). Elektori tako imaju prigodu o tome raspravljati, u malim grupama, koje čini svaka po desetak članova.

Nakon prve razmjene o izvješću u cjelini, teme o kojima se raspravlja su sljedeće: današnji svijet i njegovi izazovi, današnja situacija Crkve, vjernost karizmi Družbe u našem vremenu, promicanje zvanja i formacija, važnost služenja, suradnja i mreža kontakata na svim razinama, solidarnost i zajedništvo, izazovi koje treba predvidjeti u narednih deset godina.

 

Ove razmjene pomažu delegatima da dobiju jasniji uvid (ideju) o tipu vrhovnog poglavara koji bi mogao voditi Družbu, i da prethodi narednoj fazi, onoj murmuratio. Za nekoliko dana, govorit ćemo detaljno o ovoj jedinstvenoj isusovačkoj tradiciji koja vodi izboru Generala.

Proslijedi