Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Održan provincijski simpozij "Analiza i strateški plan formacije u HPDI"

Bio bih kriv za teški zločin kad bi propustio uposliti sposobne veslače koje Družba može dati Petrovoj barci izloženoj mnogobrojnim olujama.

papa Pio VII, 1814. godine prilikom ponovne uspostave Družbe Isusove

Obavijesti FFRZ-a

Pedesetak hrvatskih isusovaca sa svojim provincijalom p. Antom Tustonjićem okupilo se u subotu, 23. travnja 2016. u prostorijama Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu na jednodnevno vijećanje i razlučivanje na temu "Analiza i strateški plan formacije u Hrvatskoj Pokrajini Družbe Isusove". Temeljitu pripravu za taj susret obavilo je Povjerenstvo za formaciju: Pero Vidović (predsjednik), Dalibor Renić, Ivan Šestak i Sebastian Šujević.

Za svaku fazu formacije jedan predstavnik pripremio je pisano izlaganje koje je poslužilo kao baza za rad u grupama i plenarnu raspravu. U pripremi izvješća, u svrhu ujednačenosti izlaganja, animatori su se orjentativno poslužili metodom SWOT analize. Ovo su naslovi tih izlaganja: "Briga za zvanja: bitna pretpostavka formacije" (S. Šujević), "Novicijat, s fokusom na isusovačkoj karizmi" (S. Balatinac), "Prvi studiji (studij filozofije i drugih relevantnih predmeta), s fokusom na kontekstu poslanja" (D. Renić), "Magisterij, s fokusom na ministerijalnim kompetencijama" (M. Nikolić), "Teologija, s fokusom na sadržaju vjere" (I. Antunović), "Treća probacija: dobiti formirana isusovaca" (A. Pavlović). Izlaganjima, raspravama, radom u grupama i plenumom moderirao je p. Pero Vidović. Izlaganja i rezultati toga jednodnevnog rada bit će uskoro objelodanjeni.

Kao gost susreta sudjelovao je M. Bizant, donedavni isusovački provincijal iz susjedne Slovenije.

Jednodnevno razlučivanje zaključeno je koncelebriranim euharistijskim slavljem u kapelici Kolegija Družbe Isusove u Zagrebu koje je predslavio p. Ante Tustonjić, provincijal.

Proslijedi