Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Održan provincijski simpozij "Analiza i strateški plan formacije u HPDI"

Slijediti Krista u nošenju križa znači otvarati se zajedno s njime svakoj žeđi koja pogađa čovječanstvo današnjice.

iz 2. dekreta 35. Generalne Kongregacije

Pedesetak hrvatskih isusovaca sa svojim provincijalom p. Antom Tustonjićem okupilo se u subotu, 23. travnja 2016. u prostorijama Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu na jednodnevno vijećanje i razlučivanje na temu "Analiza i strateški plan formacije u Hrvatskoj Pokrajini Družbe Isusove". Temeljitu pripravu za taj susret obavilo je Povjerenstvo za formaciju: Pero Vidović (predsjednik), Dalibor Renić, Ivan Šestak i Sebastian Šujević.

Za svaku fazu formacije jedan predstavnik pripremio je pisano izlaganje koje je poslužilo kao baza za rad u grupama i plenarnu raspravu. U pripremi izvješća, u svrhu ujednačenosti izlaganja, animatori su se orjentativno poslužili metodom SWOT analize. Ovo su naslovi tih izlaganja: "Briga za zvanja: bitna pretpostavka formacije" (S. Šujević), "Novicijat, s fokusom na isusovačkoj karizmi" (S. Balatinac), "Prvi studiji (studij filozofije i drugih relevantnih predmeta), s fokusom na kontekstu poslanja" (D. Renić), "Magisterij, s fokusom na ministerijalnim kompetencijama" (M. Nikolić), "Teologija, s fokusom na sadržaju vjere" (I. Antunović), "Treća probacija: dobiti formirana isusovaca" (A. Pavlović). Izlaganjima, raspravama, radom u grupama i plenumom moderirao je p. Pero Vidović. Izlaganja i rezultati toga jednodnevnog rada bit će uskoro objelodanjeni.

Kao gost susreta sudjelovao je M. Bizant, donedavni isusovački provincijal iz susjedne Slovenije.

Jednodnevno razlučivanje zaključeno je koncelebriranim euharistijskim slavljem u kapelici Kolegija Družbe Isusove u Zagrebu koje je predslavio p. Ante Tustonjić, provincijal.

Proslijedi