Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Vrijedan magisterij o isusovačkom pedagoškom radu

Biti isusovac danas znači, premda grešnik, ipak biti pozvan biti Isusov drug, kao što je to bio sveti Ignacije.

iz 2. dekreta 32. Generalne Kongregacije

Mr. sc. Suzana Ivančić, profesorica povijesti u Osnovnoj školi Brestje i dugogodišnja članica Odbora za pastoral Roma pri HBK, na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla akademski naslov obranivši 9. siječnja 2012. svoj magistarski rad pod naslovom "Pedagoški rad isusovaca u Hrvatskoj 1918.–1948.". Povjerenstvo je kandidatkinji dodijelilo najvišu ocjenu za njezino izlaganje održano uz pomoć skladno složene prezentacije kao i za njene odgovore na postavljena pitanja.

Istraživanje, koje polazi od osnovnih zasada sv. Ignacija Lojolskoga i najvećim se dijelom zadržava na isusovačkom vođenju Gimnazije na Zagrebačkoj Šalati, precizno analizira pedagoške čimbenike u prijelomnom razdoblju sredinom prošloga stoljeća obilježenog smjenom triju državnih tvorevina. Publika nazočna na obrani rada pozorno je pratila osobito neka istaknuta imena koja su ponikla iz te škole kao i napomene o svestranoj i cjelovitoj izobrazbi kojoj u temelju stoji čuveni isusovački Ratio studiorum. Ivančić je istaknula ustrajna nastojanja profesora gimnazije oko poboljšanja nastave u delikatnim prilikama te zaključila citirajući ravnatelja o. Alfirevića koji je u duhu Pavlova himna iz 1 Kor 13 neumorno upozoravao na ljubav kao ključ pedagogije.

Proslijedi