Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Vrijedan magisterij o isusovačkom pedagoškom radu

Svijet je naša kuća. Gdjegod je potreba ili gdje je naše služenje potrebnije, tu je naša kuća.

Jeronimo Nadal sj

Mr. sc. Suzana Ivančić, profesorica povijesti u Osnovnoj školi Brestje i dugogodišnja članica Odbora za pastoral Roma pri HBK, na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla akademski naslov obranivši 9. siječnja 2012. svoj magistarski rad pod naslovom "Pedagoški rad isusovaca u Hrvatskoj 1918.–1948.". Povjerenstvo je kandidatkinji dodijelilo najvišu ocjenu za njezino izlaganje održano uz pomoć skladno složene prezentacije kao i za njene odgovore na postavljena pitanja.

Istraživanje, koje polazi od osnovnih zasada sv. Ignacija Lojolskoga i najvećim se dijelom zadržava na isusovačkom vođenju Gimnazije na Zagrebačkoj Šalati, precizno analizira pedagoške čimbenike u prijelomnom razdoblju sredinom prošloga stoljeća obilježenog smjenom triju državnih tvorevina. Publika nazočna na obrani rada pozorno je pratila osobito neka istaknuta imena koja su ponikla iz te škole kao i napomene o svestranoj i cjelovitoj izobrazbi kojoj u temelju stoji čuveni isusovački Ratio studiorum. Ivančić je istaknula ustrajna nastojanja profesora gimnazije oko poboljšanja nastave u delikatnim prilikama te zaključila citirajući ravnatelja o. Alfirevića koji je u duhu Pavlova himna iz 1 Kor 13 neumorno upozoravao na ljubav kao ključ pedagogije.

Proslijedi